หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document คำสั่งกรรมการตรวจสอบประสิทธิภาพ 65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.02 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งอบรม PA   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.19 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการเปลี่ยนผ่านวิทยฐานะครู-จากว.17-ว21-ส   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.51 MB