ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการร้องเรียน
1.เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.silacharn.ac.th
2.คลิกเครื่องมือช่องทางร้องเรียน


1.เข้าสู่เฟซบุ๊ก เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
2.คลิกส่งข้อความรายงานหรือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ