ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คะแนนO-NET เพิ่มสูงขึ้น
นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ รับเกียรติบัตร
จากว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
ในฐานะที่โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์มีคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นสูงกว่า
ร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559   
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2560,14:31   อ่าน 661 ครั้ง