ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาต้นแบบ
นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
รับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบ
ที่มีกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ อย่างเป็นรูปธรรมระดับ ดี
จาก นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 713 ครั้ง