ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกศีลาฯคนเก่ง
รับเกียรติบัตร คะแนน O-NET เพิ่มสูงขึ้น
นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ รับเกียรติบัตรจากว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1 ในฐานะที่โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์มีคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,11:18   อ่าน 462 ครั้ง