ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกศีลาฯคนเก่ง
รางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560
กองเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามหน้าโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 442 ครั้ง