ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกศีลาฯคนเก่ง
เยาวชนจิตอาสา เรียนรู้ชุมชนกับ กฟฝ.
นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เข้าร่วมโครงการ "เยาวชนจิตอาสา เรียนรู้ชุมชน" ณ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ โดยช่วงเช้าเป็นการเรียนรู้การทำกระเป๋าจักสาน
โดยชุมชนพิบูลสงคราม1 และช่วงบ่ายนักเรียนเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,13:17   อ่าน 444 ครั้ง