ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกศีลาฯคนเก่ง
นางสาวพรพิชชา สวยสม นักเรียนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะกรรมการงานแนะแนว โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ตามโครงการมหาวิทยาลัยพี่-โรงเรียนน้อง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ซึ่งนักเรียนที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร ประจำปีการศึกาา 2559 
คือ นางสาวพรรพิชชา สวยสม 
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,13:22   อ่าน 512 ครั้ง