ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกศีลาฯคนเก่ง
ลูกศีลาฯ ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ "เพลงใกล้รุ่งและเพลงอาทิตย์อับแสง" ในกิจกรรมรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปี 2560" จัดโดยสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ศาลา 100 ปี
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,15:42   อ่าน 506 ครั้ง