ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกศีลาฯคนเก่ง
รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย
นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้รับโล่รางวัลชมเชย 
อันดับที่ 1 การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษา 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,16:12   อ่าน 499 ครั้ง