ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกศีลาฯคนเก่ง
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียน
นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ นำนักเรียนแกนนำ 10 คน เข้าร่วมโครงการ "ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียน" ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 2 โดยมี ดร.สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม อาคารพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 4 โรงเรียนวัดราชาธิวาส เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำ เสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงาน และความเข้าใจในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 547 ครั้ง