ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกศีลาฯคนเก่ง
ชนะเลิศการประกวดการอ่านทำนองเสนาะและการอ่านข่าว ระดับเขตบางซื่อ
นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะ และการอ่านข่าวทั้งในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โครงการรักษ์ภาษาไทย จัดโดยสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อ ร่วมกับ
สำนักงานเขตบางซื่อ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 540 ครั้ง