ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกศีลาฯคนเก่ง
นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ กิจกรรม “วันรักษ์ตับโลก”
นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรม “วันรักษ์ตับโลก” จัดโดยภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 569 ครั้ง