ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกศีลาฯคนเก่ง
นักเรียนแกนนำโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เข้าร่วม โครงการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
นักเรียนแกนนำโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าร่วม “โครงการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การสร้างเสริมความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลักของคนไทย”
จัดโดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภายใต้การดูแลของ สพฐ.
เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 522 ครั้ง