ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกศีลาฯคนเก่ง
เยาวชนดีเด่นประจำปี 2561
 นายกิจจา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้รับคัดเลือกได้เป็นเยาวชนดีเด่นประจำปี 2561
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 1
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 522 ครั้ง