ผู้บริหาร

นายสัมภาษณ์ ชินกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรื่องน่าสนใจของครู
โครงสร้างหลักสูตร 2556

คลิกฟังเพลงมโนราห์ 16-6.gif
dltv

คำขวัญประจำอำเภอของนครศรีธรรมราช
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เอกสารธุรการชั้นของครู
 แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 
เก็บข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา
วงการศึกษาครูและผู้บริหาร2
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทรรศวรรษที่ 2( พ.ศ.2552-2561)
 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตรฯ การจัดการเรียนรู้ และการวัดผลฯ
 แบบติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
 แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล
 แบบเก็บข้อมูลทะเบียนบุคลากรในสถานศึกษา
20111010104157

วีดีทัศน์สาธิตการใช้แท็บแล็ต
การพัฒนาและหนังสือสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียน
ไอซีทีเผยสเปคแท็บเล็ต ซื้อแจกเด็ก ป.1
website ฟันดี๊ดี
แผนการเรียนรู้ทุกชั้นทุกวิชา
สื่อการสอนทุกวิชาประถม-มัธยม
สื่อการสอน cai สำหรับนักเรียน
แผนการสอนแท็บเล็ต ป.1-3
หนังสือเรียนในอดีตที่น่าสนใจ
หนังสือเรียนหายากในอดีต
คำพื้นฐานภาษาไทย อนุบาล-ป.6(อุปกรณ์สอน)
การสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ป.3
ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย
อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนภาษาไทย
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะคิดเลขเร็ว
หนังสือเรียนภาไทย-มานี-มานะ ป.1-6หลักสูตร 2521
พจนานุกรม ค้นหาคำศัพท์ออนไลน์ (Dictionary Online
แบบทดสอบตามตัวชี้วัดทุกวิชาแบบ0nline ชั้น ป.6
ข้อสอบอังกฤษ ป.6ตามตัวชี้วัด
ข้อสอบท้ายบท คณิตศาสตร์ ชั้น ป.2
ข้อสอบคณิต ป.3ตามตัวชี้วัด
O-NET จาก บจก.อักษรเจริญทัศน์(อจท)
แผนการเรียนรู้-อนุบาล-ประถม-มัธยม-หลักสูตร2551(ล่าสุด)
ข้อสอบONET-GAT-PATชั้น ม.5
คลังข้อสอบระดับชั้นมัธยมตอนต้น
แบบฝึก-ใบงานระดับมัธยม
ภาค 1-2 ชั้น ม.1
โปรแกรม Free Download Managerสำหรับดาวน์โหลด
ใบงานการงานเทคโนโลย ป.1-ป.6
แบบคัดลายมือระดับประถม
แบบชุดทักษะการเขียนคำภาษาไทยดีมาก
ใบงานคณิตศาสตร์ชั้น ป.4-6
คณิตศาสตร์แหล่งเรียนรู้
ชุดพัฒนาทักษะภาษา
คำพื้นฐานที่เด็กควรอ่านได้
ดาวน์โหลดแบบฝึกภาษาไทย
- แบบฝึกชุดที่ 1
Download
- ชุดที่ 2 สระหาคู่.doc
Download
- ชุดที่ 3 น้องหนูประสมสระ
Download
- ชุดที่ 4 วรรณยุกต์ไทย
Download
- ชุดที่ 5 คำในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา
Download
- ชุดที่ 6 คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด
Download
- ชุดที่ 7 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด
Download
- ชุดที่ 8 คำควบกล้ำ
Download
- ชุดฝึกนายปัญญาวุธ เทอม 2
Download
- แบบฝึกคัดอ่านเขียน อังกฤษ
Download
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-ป.6 (2)
หลักสูตรใหม่ 2551
ตัวอย่างหลักสูตรใหม่51ทุก วิชา
หลักสูตรแกนกลาง 2551
หลักสูตรใหม่ภาษาไทย
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
แนวปฏิบัติการวัดประเมิน ผล
ถาม–ตอบ แนวปฏิบัติการวัด ประเมินผล
เว็บไซต์หลักสูตรแกนกลางปี 51
โปรแกรมการจัดทำ ปพ 1
เว็บเพื่อนครู
มุมความรู้ทั่วไป
คณิตศาสตร์ประถม(สสวท)
 products & service    
 upfree  9M.ใช้
สาระน่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
สาระแก่นสารทางธรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าการที่นักเรียน..อ่านไม่คล่อง..คิดเลขไม่ถูก..เพราะสาเหตุใด
โครงสร้างหลักสูตรไม่เหมาะสม
เปลี่ยนหลักสูตรบ่อย
เวลาฝึกปฏิบัติน้อย
เพราะตัวครูและผู้สอน
เปลี่ยนนโยบายการศึกษาบ่อย
เปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อย
เพราะสาเหตุอื่นๆ
ดูผลโหวด
upload 10 m
ลิ้งค์น่าสนใจ
ฝนฟ้าคะนองคลิกดูที่หนังสือสีแดง
สถิติการเข้าใช้
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/12/2010
ปรับปรุง 23/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 5986750
Page Views 9584512
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดไทรงามค่ะ...
 
สวัสดี ! ทุกท่านค่ะ

ระบบเว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Exploreและอินเตอร์เนตความเร็วสูง ADSL

<<ขอแจ้งให้ทราบว่า..การโหลดเอกสารบางไฟล์ที่มีขนาดใหญ่..จะช้าไม่สะดวกในการใช้..จึงขอเสนอแนะให้ใช้โปรแกรมดาว์นโหลด โดยเฉพาะ..จะช่วยให้การโหลดเร็วขึ้น.เพื่อสะดวกในการใช้นะครับ..>>

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                       
ข้อคิดวันนี้
ผู้รู้จักแบ่งปัน
 

                                                                             จากศาสนธรรม
                                                                                                                                                            

เริ่มปีการศึกษา 2557  กระทรวงศึกษาธิการปรับ "การสอบปลายภาคใหม่ 
ใช้ข้อสอบชุดเดียวกันทั้งประเทศ"
เริ่มปีการศึกษา 2557 กระ
อ่านรายละเอียด ของเรื่อง
                                                                                                                                                         
 

                  
 
Photobucket
นายสัมภาษณ์  ชินกลาง
                                นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอลานสกา
               " จะเป็นอะไรก็ตาม ขอให้เป็นเพราะความพร้อม  อย่าเป็นเพราะอยากจะเป็น "
 
                             ชีวิตเราเป็นอะไรได้ทุกอย่าง..   เป็นครูหรือเรือจ้างช่างแสนง่าย
                        แต่ที่เป็นได้ยากลำบากกาย           เป็นคนที่มีความหมายกับทุกคน 
                                                                                                                                                     
 
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
ปีการศึกษา 2556ของกลุ่มโรงเรียนลานแก้ว ซึ่ง มีโรงเรียนร่วมจำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนวัดคีรีกัณทร์ โรงเรียนบ้านร่อน โรงเรียนบ้านตลาด โรงเรียนวัดไทรงาม โรงเรียนวัดเจดีย์ โรงเรียนวัดวังหงส์ โรงเรียนวัดน้ำรอบ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดคีรีกัณทร์ ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สพป.นศ.เขต.1
 
             เข้าค่ายลูกเสือกลุ่ม รร.ลานแก้ว ณ.รร.วัดคีรีกัณฑร์  11-13 ก.พ.57          
 
 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                              
     การสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2556   เมื่อวันที่  30  มกราคม  2557  เครือข่ายเด็กไทยฟันดี เครือข่าย 5 จัดกิจกรรม
       ลานสกา สุขสันต์ฟันแข็งแรง ณ  โรงเรียนวัดไทรงาม  สพป.นศ.1 โดยมี นายกิตติพันธ์  เพชรชู
      นายอำเภอลานสกา   จังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดงาน และนายอนันต์  พรหมบังเกิด รองผอ.สพป.
      นศ.1  ร่วมงาน  ในครั้งนี้   มีผู้บริหารในโรงเรียนของเครือข่ายเด็กไทยฟันดี  จำนวน  11  โรงเรียน
      และคุณหมอเมย์ แห่งโรงพยาบาลอำเภอลานสกา  ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
 
anภาพเคลื่อนไหวทันตที่ไทรงาม57igifNDIql.gif

                                                                                                                                       
 
  
 งานวันครูอำเภอลานสกา57 & กิจกรรมสังสรรค์วันครู สพป.นศ.1
anภาพเคลื่อนไหววันครู57igifi5mby.gif
 
                                                                                                                                       
 
เก็บภาพวันปีใหม่ของโรงเรียนมาฝาก............
anภาพเคลื่อนไหวปีใหม่2557gif6QArV.gif
 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                 
 

ฟันดี๊ดี มีที่ website..โรงเรียนวัดไทรงาม

                                                                                                                                                          
>> แนวทางการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง icon news4
เพื่อทดลองใช้สำหรับ
.pdf
ช่วงชั้นที่ 1....
หน้า 1- 131
ช่วงชั้นที่ 2.... หน้า 1 - 92 หน้า 93 - 173
ช่วงชั้นที่ 3.... หน้า 1 - 50 หน้า 51 - 100 หน้า 101 - 150 หน้า 151 - 209 (ศน.อัจฉรา)

                        ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง 3 ตุลาคม 2556                      

aniภาพเคลื่อนไหวเศรษฐกิจพอเพียง_56gifOPpAf.gif 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
     แนวข้อสอบครูผู้ช่วย จำนวน 100 ชุด ชุดละ 30 ข้อ พร้อมเฉลย รวบรวมมาจาก www.sobkroo.com
    แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 1> เก็งข้อสอบครู สพฐ.53 2> แนวข้อสอบ อ.จิระ งอกศิลป์ 3> แนวข้อสอบครูผู้ช่วย(ปรับปรุง)
<< 1 2 3 >>

 

Rongjo
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ภาพกิจกรรม
พ่อท่านสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน
เครือข่ายเด็กไทยฟันดี ลานสกาสุขสันต์ ฟันแข็งแรง จัดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพปี2557(คลิกดูภาพ)
ประชุมเตรียมตัวนักเรียน สอบ o-net ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมวันครู 2557(คลิกดูภาพ)
ประชุมผู้ปกครองมอบเงินเรียนฟรีภาคเรียนที่ 2(คลิกดูภาพ)
เข้าวัดฟังปาฐกถาธรรมจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน (คลิกดูภาพ)
ผู้ใหญ่ใจดีมอบของให้นักเรียนจากอำเภอพระพรหม(คลิกดูภาพ)
เยี่ยมนักเรียนที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 
กระดานสุขภาพ
                         นิ้วล๊อก
                          ทุเรียนน้ำต้านรักษามะเร็ง
                          หมามุ่ยขุมพลังชายชาตรี
                 
                                                                                                             

                                                       เข้าระบบ O-NET 
                                                       ประกาศผล O-NET รายโรงเรียน 
                                                       ประกาศผล O-NET รายบุคคล 
                                                       เข้าสู่ระบบนำส่งสถิติผู้เข้าสอบ
                                                                                                                                                                
 

hot_iconเอกสารแนะนำการนำสื่อ ป.2 ติดตั้งในแท็บแล็ต ฉบับย่อ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
 
 
                                                                                                           
                                                                                     
 
                   hot_iconคู่มือแท็บเล็ต  การใช้งาน สำหรับผู้ปกครอง
 
 
                                                                                                                                                                       
                                          เกี่ยวกับ แท็บเล็ต                                      
 
 
       ลิงค์ระบบติดคามโครงการ 
         One Tablet per Child    
                                             otpc-banner

         ลิงค์ข่าวถามตอบ             
         ความเดลื่อนไหว
OTPC    
                                  otpc_in_th

                                                                                                                                                               
 
 แนะนำ โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่บรรจุใน Tablet
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สื่อการเรียน Tablet ป.1
                                                                                                                                                               

 สื่อสำหรับการเรียนการสอน ป.2 สำหรับแท็บเล็ตพีซี แบบ ออฟไลน์
เปิดให้ดาวน์โหลดและติดตั้งตามคู่มือ ได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
ประกอบด้วย 3 ไฟล์ด้วยกัน คู่มือ,บทเรียนและ หนังสือ คลิกดาวน์โหลดตามรูปได้
เป็น file ที่ใหญ่..ใช้เวลาในการโหลด


เครดิต :ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ระยอง 1
                                                                                                                                                 
      กลุ่มสารสนเทศ
                                                                                                                                                         

            PostHeaderIcon แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย(คลิก)             

 
แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง ชั้น ป.1-6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
แบบฝึกการเรียนการสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยนักเรียนที่อ่านไม่ออก
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.com
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 22 เมษายน 2557
การคัดเลือกผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนสมาชิกเพื่อสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างฯ ชุดที่ 9 22 เมษายน 2557
การส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมในนิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศฟินแลนด์ครั้งที่ ๑๕ 18 เมษายน 2557
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน" (รุ่นที่ ๗) 17 เมษายน 2557
การประชุมระหว่างประเทศของซีมิโอด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 17 เมษายน 2557
การประชุมเชิง "Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW) ครั้งที่ ๑๔ 17 เมษายน 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต "KruTube Channel : ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู 11 เมษายน 2557
ข่าวการศึกษามาเล่า ( ครูไทย )

การศึกษา ( ครูไทย )

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                 
                
                

              

       ...
  คอลัมน์บุคลากรในเครือข่าย 5
 
นายเฉลิมพล  ปิยจันทร์   ผอ.รร.วัดเจดีย์
 ประวัติและผลงาน( รายละเอียด)

บุคลากรปัจจุบัน

 

                                                       
  
                                                          

Myoffice ปี 2557
Myoffice ปี 2556
Myoffice ปี 2555
Myoffice ปี 2554
 
president of student
DSC051695GoPC.jpg 
เด็กหญิงปรียาภรณ์   ศรีอุฬาร์
ประธานนักเรียน
กลุ่มงานใน สพป.1
กลุ่มอำนวยการ
งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2
หน่วยตรวจสอบภายใน
แบบกรอกคะแนนสำเร็จรูป 9 สาระใช้สูตร/ปรับแต่ง/ตัดเกรดเต็มรูปแบบ
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1-ป.6(2)
ข้อสอบภาษาไทย ป.3 ตามตัวชี้วัด
ข้อสอบสังคม ป.6ตามตัวชี้วัด
วิเคราะห์ข้อสอบ o-net ชั้น ป.6และ ม.3ปีการศึกษา2555
ข้อสอบภาคเรียนที่ 2 ป.1-6,ม.1-3หลักสูตร44และ51
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4-6 สาระที่ 1-8
คลังข้อสอบภาษาอังกฤษชั้นประถม-มัธยม
ข้อสอบคณิต ป.6ตามตัวชี้วัด
ข้อสอบคณิต ม.1-ม.3
ข้อสอบ O-NETปี 2548-2555
O-NET / I-NET / V-NET ปีการศึกษา 2554 (สอบ พ.ศ.2555)
 ONET  ป.6 ปีการศึกษา2553(สอบเมื่อ 1 กพ.54)
ภาษาไทย (กดที่รหัส)
-วิทยฯ สุขศึกษาฯ(กดที่รหัส)
-
ศิลปะฯ การงานอาชีพฯ(กดที่รหัส)
-รหัสชุดวิชา 61A และ 61B
สังคมฯ,อังกฤษ,คณิตฯ(กดที่รหัส)
รหัสชุดวิชา 62A และ 62B
ข้อสอบ LAS NT ปี 55
ข้อสอบ Las
รวมข้อสอบ..หน่วยย่อยวิชาต่างๆ
ข้อสอบ กลางภาค-ปลายภาค ม.1-3 ครบ 8 สาระ
ตัวอย่างข้อสอบ PISA
แผนการจัดการเรียนรู้ 10 วิชา ป.1-6แบบ backward design
แผนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ป.1-ป.6
แผนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.1-ป.6
แผนการจัดการเรียนรู้คละชั้น สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
เข้าดูและเรียนเรื่องในtablet ป.1-3
ดาวน์โหลดเพลงลูกเสือ
ข้อสอบชั้น ป.1-6ทุกวิชาแบบonline
แบบทดสอบการอ่าน-การเขียนภาษาไทย2554
เรียนจากโทรทัศน์ไกลกังวล(สด) ป.1-6 / ม.1-6
ใบงาน....แบบฝึก...โครงงาน
สารานุกรมออนไลน์

สำนวนไทย
เรียนคำนามและสรรพนาม
ปริศนาคำทาย
โหลดโปรแกรม ป.พ.1
DATA CENTER จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและครู
plan.obec.co.th
ห้องภาพยนตร์การ์ตูนสุดสาคร

สุดสาครภาค1
สุดสาครภาค2
สุดสาครภาค3
สุดสาครภาค4
สุดสาครภาค5
สุดสาครภาค6
สุดสาครภาค7
สุดสาครภาค8

สดุดีวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวร(มัลติมีเดีย)
ห้องสุขสันต์สำหรับคุณหนู
 ฟังนิทานฟรี นิทานก่อนนอน นิทานฝันดี นิทาน
ดูการ์ตูน การ์ตูนเด็กเล็ก cartoon

มุมประดิษฐ์ ปั้นดินน้ำมัน พับกระดาษ

เล่นเกม game game flash เกมส์แฟลช เกมส์ออนไลน์

ฟังเพลงออนไลน์ song เพลงเด็กดี เพลงกล่อมเด็ก
เว็บไซต์ สพป.นศ.1-4&อื่นๆ
  
 
      เพลงลูกทุ่ง  24  ชั่วโมง    
 


ฝากรูป       มุมผ่อนคลาย 1        
 
 
ชมหนังตะลุง
เพลงลูกกรุงเก่า 24 ชม.


ฝากรูป       มุมผ่อนคลาย 2        
 
 
วีดีโอแนะนำการทำน้ำหมักสูตรป้าเช็ง
ลิงค์ที่น่าสนใจ


Show My IP Address
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนวัดไทรงาม หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230 โทร.0-7539-1091 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
=======================================================================================================
++++โรงเรียนวัดไทรงามเป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อนำไปใช้กับเยาวชนของชาติ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน โปรดแจ้งให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ไต้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยด่วนต่อไป+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++