สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง กรณฑ์ที่สอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 536 KB
แบบฝึกหัด เรื่อง เหตุผลแบบอุปนัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.7 KB