สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ใบความรู้โรคของระบบประสาท
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.29 KB
ใบงานโรคของระบบประสาท
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 11.62 KB
ใบความรู้สื่อกับวิถีชีวิตของเยาวชน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.03 KB
ใบงานสื่อกับวิถีชีวิตของเยาวชน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 11.13 KB
ใบความรู้หน้าที่ของระบบประสาท
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.81 KB
ใบงานหน้าที่ของระบบประสาท
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.54 KB