กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพุทธิพงษ์ ทองเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 092-0522729

นางสาวณิชนันทน์ คำประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายธนาวรรธ จารนัย
ครูอัตราจ้าง