ลูกศีลาฯคนเก่ง
อบรมส่งเสริมป้องกันเอดส์ (อ่าน 966) 16 มิ.ย. 65
การประกวดจัดพานไหว้ครู (อ่าน 915) 16 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู 65 (อ่าน 907) 16 มิ.ย. 65
พิธีประดับเข็มสภานักเรียน 65 (อ่าน 891) 16 มิ.ย. 65
การประกวดวาดภาพวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 913) 16 มิ.ย. 65
กิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ (อ่าน 610) 16 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (อ่าน 580) 16 มิ.ย. 65
ร่วมการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (อ่าน 579) 16 มิ.ย. 65
รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี (อ่าน 4346) 09 พ.ค. 64
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ภาพถ่ายในหัวข้อ ท้องถิ่นบางซื่อ (อ่าน 4186) 09 พ.ค. 64
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเชิดสิงโตสานสัมพันธ์ครั้งที่ 2 (อ่าน 4168) 09 พ.ค. 64
รางวัลรองชนะเลิศการสร้างสรรค์ภาพจินตนาการโครงการสื่อสารสร้างสรรค์ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. (อ่าน 4130) 09 พ.ค. 64
นายกิจจา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ รับโล่เกียรติคุณ รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด (อ่าน 9942) 19 ม.ค. 61
นายกิจจา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น (อ่าน 9159) 12 ธ.ค. 60
นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (อ่าน 8888) 12 ธ.ค. 60
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 (อ่าน 9277) 20 พ.ย. 60
ข้าร่วมประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest) (อ่าน 8931) 20 พ.ย. 60
รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 (อ่าน 8440) 17 พ.ย. 60
ลูกศีลาฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมภาษาจีน (อ่าน 7948) 16 พ.ย. 60
นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การเล่านิทานและการวาดภาพด้วยโปรแกรมpaint (อ่าน 7952) 16 พ.ย. 60
คณะกรรมการนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน ในรายการการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 งานศิ (อ่าน 7752) 15 พ.ย. 60
ลูกศีลาฯ คนเก่ง ได้รับรางวัลเหรีญทองชนะเลิศ (อ่าน 7851) 13 พ.ย. 60
ลูกศีลาฯ เผยแพร่งานวิจัย ณ ประเทศอินเดีย (อ่าน 7947) 24 ต.ค. 60
รางวัลชมเชย FAI-FAH Art Contest 2017 (อ่าน 7845) 09 ต.ค. 60
ลูกศีลาฯ สวดโอ้เอ้วิหารราย (อ่าน 7899) 09 ต.ค. 60
Youths@NGT (อ่าน 7946) 07 ก.ย. 60
เยาวชนดีเด่นประจำปี 2561 (อ่าน 7908) 07 ก.ย. 60
ร่วมกันแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (อ่าน 7970) 07 ก.ย. 60
นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลเข้าพรรษา (อ่าน 7946) 21 ส.ค. 60
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในรายการแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาจีน (อ่าน 7969) 01 ส.ค. 60
นักเรียนแกนนำโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เข้าร่วม โครงการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย (อ่าน 7963) 01 ส.ค. 60
นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ กิจกรรม “วันรักษ์ตับโลก” (อ่าน 7918) 24 ก.ค. 60
ชนะเลิศการประกวดการอ่านทำนองเสนาะและการอ่านข่าว ระดับเขตบางซื่อ (อ่าน 7935) 23 ก.ค. 60
มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ลูกศีลาฯ (อ่าน 7884) 18 ก.ค. 60
ลูกศีลาฯ รับเกียรติบัตร การสอบภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป DELF (อ่าน 7974) 18 ก.ค. 60
รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย (อ่าน 7870) 18 ก.ค. 60
เข้าร่วมประกวดวาดภาพ โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (อ่าน 8184) 18 ก.ค. 60
ลูกศีลาฯ ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (อ่าน 7966) 18 ก.ค. 60
รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอลลีก ประจำปี 2560 (อ่าน 7978) 18 ก.ค. 60
นางสาวพรพิชชา สวยสม นักเรียนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อ่าน 7858) 18 ก.ค. 60
เยาวชนจิตอาสา เรียนรู้ชุมชนกับ กฟฝ. (อ่าน 7827) 18 ก.ค. 60
นำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (อ่าน 7816) 18 ก.ค. 60
รับเกียรติบัตร คะแนน O-NET เพิ่มสูงขึ้น (อ่าน 7900) 18 ก.ค. 60
รางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 (อ่าน 7772) 18 ก.ค. 60
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียน (อ่าน 7945) 18 ก.ค. 60