ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกศีลาฯคนเก่ง
ลูกศีลาฯ สวดโอ้เอ้วิหารราย (อ่าน 17) 09 ต.ค. 60
รางวัลชมเชย FAI-FAH Art Contest 2017 (อ่าน 18) 09 ต.ค. 60
เยาวชนดีเด่นประจำปี 2561 (อ่าน 55) 07 ก.ย. 60
Youths@NGT (อ่าน 52) 07 ก.ย. 60
ร่วมกันแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (อ่าน 62) 07 ก.ย. 60
นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลเข้าพรรษา (อ่าน 63) 21 ส.ค. 60
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในรายการแข่งขันการเปิดพจนานุกรมภาษาจีน (อ่าน 85) 01 ส.ค. 60
นักเรียนแกนนำโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เข้าร่วม โครงการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย (อ่าน 56) 01 ส.ค. 60
นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ กิจกรรม “วันรักษ์ตับโลก” (อ่าน 81) 24 ก.ค. 60
ชนะเลิศการประกวดการอ่านทำนองเสนาะและการอ่านข่าว ระดับเขตบางซื่อ (อ่าน 70) 23 ก.ค. 60
ค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียน (อ่าน 83) 18 ก.ค. 60
มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ลูกศีลาฯ (อ่าน 67) 18 ก.ค. 60
ลูกศีลาฯ รับเกียรติบัตร การสอบภาษาฝรั่งเศสตามกรอบมาตรฐานยุโรป DELF (อ่าน 69) 18 ก.ค. 60
รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย (อ่าน 66) 18 ก.ค. 60
เข้าร่วมประกวดวาดภาพ โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (อ่าน 76) 18 ก.ค. 60
ลูกศีลาฯ ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (อ่าน 44) 18 ก.ค. 60
รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอลลีก ประจำปี 2560 (อ่าน 75) 18 ก.ค. 60
นางสาวพรพิชชา สวยสม นักเรียนทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อ่าน 49) 18 ก.ค. 60
เยาวชนจิตอาสา เรียนรู้ชุมชนกับ กฟฝ. (อ่าน 40) 18 ก.ค. 60
รางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560 (อ่าน 59) 18 ก.ค. 60
นำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (อ่าน 45) 18 ก.ค. 60
รับเกียรติบัตร คะแนน O-NET เพิ่มสูงขึ้น (อ่าน 44) 18 ก.ค. 60