ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานทำความสะอาด

นางดวงใจ หรั่งกรุ่น
แม่บ้าน

นางธาดา ด้วงจาด
แม่บ้าน