พนักงานทำความสะอาด

นางดวงใจ หรั่งกรุ่น
แม่บ้าน
เบอร์โทร : 091-228-5945

นางธาดา ด้วงจาด
แม่บ้าน
เบอร์โทร : 086-516-7371