ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นานาสาระ โดย....ครูจุติพร เมฆบุตร
มหาเวสสันดรชาดก

มหาเวสสันดรชาดก

วิชา ท 32204 วรรณคดีมรดก 

ไฟล์ประกอบการเรียนการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.26 KB
วีดิทัศน์มหาเวสสันดรชาดก
 

มหาเวสสันดรชาดก  ฉบับการ์ตูน

https://www.youtube.com/watch?v=pH1Muz7FEM0

นิราศนรินทร์คำโคลง

นิราศนรินทร์คำโคลง

วิชา ท 32204 วรรณคดีมรดก

ไฟล์ประกอบการเรียนการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.15 KB
ตัวอย่างวีดิทัศน์

https://www.youtube.com/watch?v=ihpt4Ywboxk