สื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ใบความรู้ การขับร้องเพลงไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.5 KB
ใบความรู้ เรื่องโขน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43 KB
เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29 KB
เรื่อง การแต่งกายนาฏศิลป์ไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.5 KB
เรื่อง ดนตรีกับการฟัง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102 KB