งานประกันคุณภาพการศึกษา
คำสั่ง63/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.49 MB
งานประกันคุณภาพการศึกษา2555

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ปีการศึกษา 2556
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.5 KB
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ปีการศึกษา 2555
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ปีการศึกษา 2555 ได้จากไฟล์แนบข้างล่างนี้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.5 KB
รายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.58 MB
หน้าปก คำนำ สารบัญ รายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230 KB
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ปีการศึกษา 2554
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB
หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา
 
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.