ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุล

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ต้อนรับ
นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี
ณ ห้องประชุมอาคารโสมสวลี โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2559,14:38   อ่าน 3500 ครั้ง