ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2559 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559 
ณ ค่ายฉิมกุล อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2559,21:11   อ่าน 989 ครั้ง