ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำปี 2559

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดตรวจสุขภาพครูและบุคลากรโรงเรียนประจำปี 2559
โดยบริษัทซินเนอร์จี้ เวิลด์ไวด์ มาร์เกตติ้ง 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจ และใช้เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ 
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2559,21:35   อ่าน 364 ครั้ง