ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการนำเสนอผลงาน จัดขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ในการนำเสนอผลงานการเผยแพร่ความรู้กิจกรรมเครือข่าย
ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือโดยชุมชนท้องถิ่น จัดขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.

ในการนี้ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
และนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และพิพิธภัณฑ์ทางทะเล จังหวัดชลบุรี

นักเรียนที่ได้รับรางวัล 
                            1. นางสาววรรณษา ยิ้มแฉล้ม     นักเรียนชั้น ม.5/1
                            2. นางสาวนิรชา  บุญยวง   นักเรียนชั้น ม.5/1
    3. นางสาวภัทรกัญญา  เสวิกุล นักเรียนชั้น ม.5/1
    4. นายกรชวัล  คงดารา นักเรียนชั้น ม.5/1

โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2559,22:16   อ่าน 787 ครั้ง