ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนจิตอาสาเรียนรู้ชุมชน

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนจิตอาสาเรียนรู้ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.

ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 

ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2559,21:40   อ่าน 727 ครั้ง