ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นม.3
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์แคมป์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2559,13:15   อ่าน 1275 ครั้ง