ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ
นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคุณครู ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 และกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานภายนอกที่จะขึ้น ดังนี้
1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8 รายการ
2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จ.จันทบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 2 รายการ นักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม) 2 รายการ
3. รายการประกวดและเข้าร่วมกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย จำนวน 3 รายการ
     3.1 เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารรายในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี2559 ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
     3.2 การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารรายระดับมัธยมศึกษา "วันกรมสมเด็จพระมหาสมณเจ้า พระปรมานุชิตชิโนรส" ณ วัดพระเชตุพนวิมงมังคราราม
     3.3 ประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่8 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
4.กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลจาก โครงการ Excellent Model School นิทรรศการวิชาการ จัดโดย ซีพีออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 2 รายการ
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลในการแข่งขันวาดภาพบนตัวว่าว ณ สนามกีฬาโรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน จำนวน 2 รายการ
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน การประกวด ออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์ลาย จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 3 รายการ
จากนั้นท่านผู้อำนวยการกล่าวให้กำลังใจและให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2560,21:06   อ่าน 2119 ครั้ง