ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
SILA OCOP "หนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์" 21 ม.ค.54
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ได้จัดให้มีกิจกรรมวันอาชีพ "หนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์"
SILA OCOP ขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานและสินค้าของนักเรียนจากทุกชุมนุม
รวมทั้งการแนะแนวการศึกษาต่อจากสถานศึกษาเอกชน (สายอาชีพ) ต่างๆ
อันนับเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกวิธีหนึ่ง
โดยมีท่านผู้อำนวยการวิทธยา  บริบูรณ์ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เป็นประธานในพิธี
และมีท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
นอกจากนี้ ท่านผู้อำนวยการพัชรา  ทิพยทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ประธานกลุ่มโรงเรียน สพม. เขต 1 กลุ่ม 2
ได้ให้เกียรติมาร่วมงานพร้อมคณะ
บรรยากาศของงานจะเป็นอย่างไร ขอเชิญชมภาพถ่ายเล่าเรื่อง ณ บัดนี้
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2554,18:46   อ่าน 4950 ครั้ง