ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ชาวศีลาฯ ร่วมงานแห่หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดเซิงหวาย
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
 
ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว
ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการเยาวนาท  สุนทร   รองผู้อำนวยการชนางรักษ์  มั่นนุช
รองผู้อำนวยการวิเชียร  หรูวิจิตร์พงษ์ 
พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้ร่วมงานประเพณีชักพระ แห่หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเซิงหวาย)
ในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว เป็นผู้กล่าวรายงาน
วัตถประสงค์ของการจัดงานต่อประธานในพิธี
อนึ่ง โรงเรียนได้จัดการแสดงรำกฤดาภินิหาร และรำเซิ้งดอกหวาย เปิดงานด้วย
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2554,16:28   อ่าน 2529 ครั้ง