ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ชาวศ๊ลาฯ ร่วมทำบุญห้องเรียน นักเรียนเรียนร่วม
เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2554  เวลา  10.30 น. 
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร  และผู้ปกครองนักเรียน
ร่วมทำบุญ เปิดห้องเรียนเรียนคู่ขนาน เด็กพิเศษเรียนร่วม 
โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน  9  รูป  จากวัดเวตวันธรรมาวาส
มาสวดเจริญพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2554,10:50   อ่าน 2287 ครั้ง