ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สพม.39 พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ร่วมด้วย สพป.พิษณุโลกเขต 1 , สพป.พิษณุโลกเขต 2 และ สพป.พิษณุโลกเขต 3
เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2554  เวลา  13.00 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ได้นำข้าวสาร  อาหารแห้ง  เครื่องเวชภัณฑ์  และน้ำดื่ม 
มามอบแก่ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัย  โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว
รองผู้อำนวยการเยาวนาท  สุนทร , รองผู้อำนวยการชนางรักษ์  มั่นนุช 
รองผู้อำนวยการวิเชียร  หรูวิจิตร์พงษ์  และคณะครู 
เป็นตัวแทนในการรับมอบ
 
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2554,11:22   อ่าน 1615 ครั้ง