ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 ณ เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 21 - 27 มกราคม 2554
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ชาย
(พันปกครอง 22 ผลัดที่ 16 ฝึกวันที่ 25 ม.ค. - 27 ม.ค. 54 ยอดเต็ม 21 นาย)
และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย
(พันปกครอง 32 ผลัดที่ 14  ฝึกวันที่ 21 ม.ค. - 25 ม.ค. 54 ยอดเต็ม 23 นาย)
ของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้เดินทางไปเข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่)
ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมี ครูธันวา  ชัยวณิชย์ ผู้กำกับวิชาทหารชั้นปีที่ 3
และครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
ทำหน้าที่กำกับกับดูแลการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารตลอดห้วงเวลาดังกล่าว
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2554,19:31   อ่าน 2828 ครั้ง