ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สนามสอบ O-NET ม.3 รร.ศีลาจารพิพัฒน์
เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ได้เป็นสนามสอบ O-NET ม.3 (ฉบับสั้น)
ประจำปีการศึกษา 2553 ตามตารางสอบต่อไปนี้
 
 เวลา 8.30 - 10.00 น. 
สอบวิชาสังคมศึกษา 15 ข้อ , ภาษาอังกฤษ 15 ข้อ และคณิตศาสตร์ 20 ข้อ 
ใช้เวลาสอบ 1.30 ชม.
เวลา 11.00 - 12.30 น.
  
สอบวิชาภาษาไทย ,วิทยาศาสตร์ ,สุขศึกษาและพลศึกษา ,ศิลปะ และการงานอาชีพฯ 
ใช้เวลาสอบ 1.30 ชม.
 
โดยจะประกาศผลสอบในวันที่  20  มีนาคม  2554
 
บรรยากาศสนามสอบจะเป็นอย่างไรนั้น ขอเชิญรับชมได้จาก "ภาพถ่ายเล่าเรื่อง" ต่อไปนี้
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2554,19:41   อ่าน 1644 ครั้ง