ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เทศกาล "ตรุษจีน" ณ ศีลาฯ
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้จัดพิธีอำลาครูอาสาสมัครชาวต่างชาติที่มาช่วยปฏิบัติงานสอนวิชาภาษาต่างประเทศ
และจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาล "ตรุษจีน" ประจำปี 2554 ขึ้น
โดยมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวันตรุษจีน การขับร้องเพลงจีน และการเต้นของนักเรียน
โอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว ได้มอบอั่งเปาแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมด้วย
บรรยากาศของงานจะเป็นอย่างไร ขอเชิญรับชมจาก "ภาพถ่ายเล่าเรื่อง" ณ บัดนี้
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2554,10:58   อ่าน 2749 ครั้ง