ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน \' 54
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยการจัดเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น
ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า
นางสาวกมลวรรณ  ตระกูลผุดผ่อง  ม.5/2
ผู้สมัครหมายเลข 2 จากพรรค google
ได้รับความไว้วางใจจากชาวศีลาฯ ให้เป็นประธานนักเรียนคนใหม่
ด้วยคะแนนเสียง 291 คะแนน
บรรยากาศจะเป็นอย่างไร ขอเชิญติดตามรับชมจากภาพถ่ายเล่าเรื่อง ณ บัดนี้
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2554,12:59   อ่าน 3445 ครั้ง