ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รำลึก 100 ปี ชาตกาล "พระศีลาจารพิพัฒน์"
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ได้จัดพิธีรำลึก 100 ชาตกาล "พระศีลาจารพิพัฒน์"
(ผล  อกฺกโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ขึ้น
โดยมี ท่านรองผู้อำนวยการอดินันท์  เดชพงษ์ เป็นประธานในพิธี
และนายกมล  กลิ่นเมธี ประธานนักเรียน นำกล่าวคำนมัสการบทไหว้ครู
หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพัฒน์
อันได้แก่  รำอวยพร   ลีลาศ  และการแสดงมายากล ตามลำดับ
 
อนึ่ง พระศีลาจารพิพัฒน์ หรือพระราชนันทาจารย์ (หลวงปู่ผล  อกฺกโชติ)
เป็นพระผู้โอบอุ้มอุปถัมภ์โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
นับแต่ท่านได้ก่อตั้งโรงเรียนหลายสิบปี ในช่วงนั้น ท่านได้เล็งเห็นถึงความลำบากของเด็กๆ
 ในย่านซอยวัดเซิงหวาย ซึ่งต้องพากันเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนวัดสร้อยทอง
ที่อยู่ไกลออกไปหลายกิโลเมตร  ท่านจึงได้เมตตามอบที่ดินของวัด
เพื่อก่อตั้งโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ต่อมาได้แยกเป็น 2 โรงเรียน
คือ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมอีกแห่งหนึ่ง
 
นับว่าพระเดชพระคุณเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล 
เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างพื้นฐานปลูกฝังเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชุมชน 
นักเรียนแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาออกไป ต่างประสบความสำเร็จ ประกอบอาชีพเลี้ยงตัว
และเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างดี
 
ในช่วงบั้นปลายชีวิต พระเดชพระคุณหลวงปู่ผล  อกกฺโชติ
อาพาธบ่อยครั้งด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ 
สุดท้ายได้มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547
ณ โรงพยาบาลบางโพ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  สิริอายุ 93 ปี 9 เดือน 9 วัน
 
ขอให้พวกเราชาวศีลาฯ ทุกคนน้อมรำลึกถึงพระคุณของหลวงปู่ผล อกกฺโชติ
พระราชนันทาจารย์ หรือพระศีลาจารพิพัฒน์ ด้วยความกตัญญูรู้คุณอยู่เสมอ
สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า
นิมิตฺตํ  สาธุ รูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา
"ความกตัญญู เป็นเครื่องหมายของคนดี"
 
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2554,19:26   อ่าน 2830 ครั้ง