ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันทักษะทางภาษา
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันทักษะทางภาษา
เนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาส
แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันจากรายการต่างๆ อันประกอบด้วย 
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ 
การประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ   การประกวดร้องเพลงสากล  
การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน ม.ปลาย
การประกวดคัดลายมือภาษาจีน ม.ปลาย  การประกวดวาดภาพวันคริสต์มาส ม.ปลาย 
 และการประกวดบัตรอวยพรวันคริสต์มาส
โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว และท่านรองฯ อดินันท์  เดชพงษ์
ได้กรุณาให้เกียรติมอบเกียรติบัตรครั้งนี้
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2554,10:56   อ่าน 4378 ครั้ง