ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศีลาร่วมใจก้าวไกลสู่อาเซียน
เมื่อวันจันทร์ที่  9  มกราคม  2555  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เปิดตัว  "การสนทนาภาษาอังกฤษ  ทุกวันจันทร์" 
เพื่อให้นักเรียนฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
โดยมีรองผู้อำนวยการวิเชียร  หรูวิจิตร์พงษ์ 
มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สามารถตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
 
และ
 
ในวันพุธที่  11  มกราคม  2555  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ  "การแต่งกายประจำชาติ"  ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  10  ประเทศ 
  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านการแต่งกายของแต่ละประเทศ
 
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2555,18:06   อ่าน 3822 ครั้ง