ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสต้อนรับวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2554
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ 
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป
และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตของนักเรียน  คุณครูและบุคลากร
โดยมีผู้อำนวยการสกุล  ทองเอียด  ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์   
รองผู้อำนวยการเยาวนาท  สุนทร , รองผู้อำนวยการชนางรักษ์  มั่นนุช ,
รองผู้อำนวยการวิเชียร  หรูวิจิตร์พงษ์  คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2555,18:20   อ่าน 6727 ครั้ง