ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษานอกสถานที่ BOI Fair 2011
ระหว่างวันที่ 11 - 12  มกราคม 2555
คณะครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
เดินทางไปศึกษานอกสถานที่  ณ  อิมแพค  เมืองทองธานี 
ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์  อย่างดียิ่ง
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2555,22:13   อ่าน 5849 ครั้ง