ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เด็กศีลาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ในงานนิทรรศการ "เยือนแผ่นดิน ถิ่นเบญจมบพิตร"
เมื่อวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 
ในงานนิทรรศการทางวิชาการ “เยือนแผ่นดิน ถิ่นเบญจมบพิตร” (OPEN HOUSE)  ครั้งที่ ๓
  ผลการแข่งขันปรากฏ ดังนี้

 

. การประกวดคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๑.๑  นางสาวแพรพลอย  ด่านสุนทรวงศ์   ม.๓/๖ 
 ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “ชนะเลิศ”
๑.๒  นางสาวศุภกานต์  ศุภวรวงศ์  ม.๓/๖     
ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๒”

 

๒. การแข่งขันเขียนสะกดคำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒.๑ นางสาวช่อผกา  สำราญ  ม.๓/๗            
ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๒”

 

โดยมีคุณครูธาริกา  นันทอธิจิต เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 

ขอให้ทุกคนแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
อันเป็นที่รักยิ่งของเรา

 

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2554,13:21   อ่าน 1485 ครั้ง