ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีส่งมอบงานคณะกรรมการนักเรียน
เมื่อวันพุธที่  9  กุมภาพันธ์  2554
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้จัดพิธีส่งมอบงานคณะกรรมการนักเรียน
โดยคณะกรรมการนักเรียนชุดเดิมได้ส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่
รวมทั้งประธานคณะสี อันได้แก่ สีเหลือง สีชมพู สีเขียว และสีฟ้า
ได้ส่งมอบงานของคณะสีให้แก่ประธานคณะสีคนใหม่
หลังจากนั้น นายกมล  กลิ่นเมธี ประธานนักเรียนคนเดิม
ได้กล่าวอำลาตำแหน่งเป็นอันเสร็จพิธี
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2554,22:04   อ่าน 1775 ครั้ง