ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รร.ศีลาฯ จัดติวเตรียมสอบ O-NET ม.6
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2554
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้จัดการติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ ห้องประชุม 122  โดยมีครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา ดังนี้
วิชาการงานอาชีพ (เกษตร) โดย ท่านรองฯ อดินันท์  เดชพงษ์
วิชาคณิตศาสตร์  โดย คุณครูปริศนา  โคตรวงษา
วิชาสังคมศึกษา โดย คุณครูวัชรี  กมลเสรีรัตน์
วิชาภาษาไทย โดย คุณครูว่าที่ร้อยตรีสามารถ  อรุณวรรณ
วิชาภาษาอังกฤษ โดย คุณครูจุฑารัตน์  ใจมูล
วิชาศิลปะ  โดย คุณครูสุรัชสานุ์  รัตนวรรณ
 
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2554,22:14   อ่าน 2612 ครั้ง