ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายวิชาการแบบบูรณาการ
ระหว่างวันที่  8 - 10  กุมภาพันธ์  2555  โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์จัดกิจกรรม
ค่ายวิชาการแบบบูรณาการ  (8  กลุ่มสาระฯ)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ณ  สวนนงนุชพัทยา  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี
โดยมีรองผู้อำนวยการชนางรักษ์  มั่นนุช , รองผู้อำนวยการวิเชียร  หรูวิจิตร์พงษ์  คุณครูที่ปรึกษาทุกคน 
ดูแลนักเรียนและให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2555,15:28   อ่าน 18929 ครั้ง