ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์
วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2554
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4
ณ บริเวณใต้อาคารโสมสวลี
บรรยากาศเต็มไปด้วยความคับคั่งด้วยผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาสมัคร
โดยมีท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว ท่านรองฯ อดินันท์  เดชพงษ์
และคุณศุภกิจ  คชาชีวะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
มาตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานตลอดห้วงการรับสมัคร
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2554,10:46   อ่าน 5144 ครั้ง