ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ชาวศีลาฯ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่าน ผอ.จิรา อ่อนไสว 17 มี.ค. 54
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554
คณะครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
ท่านผู้อำนวยการจิรา  อ่อนไสว
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดเวตวันธรรมาวาส
โดยมีท่านผู้อำนวยการรำเพย  ธรรมพัฒนจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัตเวตวันธรรมาวาส
ท่านผู้อำนวยการณรงค์  คำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุธารามวิทยา
ท่านผู้อำนวยการวิเชียร  ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2554,20:38   อ่าน 4605 ครั้ง